Đá mài

Vật tư chén

Vật tư kiềng

Vật tư máng

Vật tư khác

thông tin liên hệ
Mr. Đinh Ngọc Đường
Giám đốc - 0918 200 484

Đá mài

Đá mài
Đá mài
Đá mài
Đá mài
Đá mài
Đá mài
Đá mài
Đá mài
Đá mài
Đá mài
Đá mài
Đá mài
Dao cạo mủ
Dao cạo mủ
Đá mài
Đá mài

Vật tư chén

Chén nhựa 1 lít
Chén nhựa 1 lít
Chén nhựa 1 lít
Chén nhựa 1 lít
Chén đựng mủ cao su
Chén đựng mủ cao su
Chén đựng mủ cao su
Chén đựng mủ cao su
Chén đựng mủ cao su
Chén đựng mủ cao su
Chén đựng mủ cao su
Chén đựng mủ cao su
Chén sành 1 lít
Chén sành 1 lít
Chén nhựa 1 lít
Chén nhựa 1 lít

Vật tư kiềng

Dây dẫn mủ
Dây dẫn mủ
Dây đen buộc kiềng
Dây đen buộc kiềng
Kiềng hứng mủ cao su
Kiềng hứng mủ cao su
Lò xo cột kiềng
Lò xo cột kiềng

Vật tư máng

Màng xốp
Màng xốp
Màng xốp
Màng xốp
Màng xốp
Màng xốp
Máng che mưa
Máng che mưa
Máng che mưa
Máng che mưa
Máng che mưa
Máng che mưa
Keo dán máng
Keo dán máng
Keo dán máng
Keo dán máng

Vật tư khác

Ghim bấm
Ghim bấm
Hộp nhang muỗi
Hộp nhang muỗi
Sọt đựng mủ
Sọt đựng mủ
Thùng đựng
Thùng đựng
Thùng đựng
Thùng đựng
Vét đồng nai đen
Vét đồng nai đen
Vét đồng nai trắng
Vét đồng nai trắng
Thùng trút mủ
Thùng trút mủ